มกราคม 2017

มหาดไทยเร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้า – ประปา มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”

12 มกราคม 2017 | ข่าวสาธารณูปโภค

วันนี้ (20ม.ค.59) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินโครงการ “ […]

เมียนมาใกล้เปิดนิคมอุตฯเมียวดี สาธารณูปโภคเสร็จแล้วกว่า90%

12 มกราคม 2017 | ข่าวสาธารณูปโภค

เมียนมาเล็งเปิดนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ในปีงบประมาณ 2559-2560 โดยระบุมีผู้ลงทุนสนใจจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ง […]

แซส เปิดตัวเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analytics) ในอุตสาหกรรมพลังงานและบริการสาธารณูปโภค ( Analytics in Energy& Utilities)

12 มกราคม 2017 | ข่าวสาธารณูปโภค

แนวโน้มการลงทุนด้าน “โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือสมาร์ทกริด (Smart grid)“ ได้สะท้อนถึงโครงการด้านเทคโนโลยีสำคัญๆ หลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในการให้บริการระบบสาธารณูปโภค โดยปัจจุบันจะเห็นว่าการลง […]