Loading...

บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
เพื่อลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวหรือกิจกรรมในองค์กร

มหาดไทยเร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้า – ประปา มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”

วันนี้ (20ม.ค.59) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินโครงการ “ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไฟฟ้า ประปา [...]

12 มกราคม 2017|ข่าวสาธารณูปโภค|

เมียนมาใกล้เปิดนิคมอุตฯเมียวดี สาธารณูปโภคเสร็จแล้วกว่า90%

เมียนมาเล็งเปิดนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ในปีงบประมาณ 2559-2560 โดยระบุมีผู้ลงทุนสนใจจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอุปโภคบริโภค มั่นใจมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากจะซื้อกระแสไฟฟ้าจากประเทศไทยไปใช้ สื่อท้องถิ่นของเมียนมาระบุว่า นายอู ซอ จี ลิน [...]

12 มกราคม 2017|ข่าวสาธารณูปโภค|

อ่านทั้งหมด

ข่าวอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค

มหาดไทยเร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้า – ประปา มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”

12 มกราคม 2017|ข่าวสาธารณูปโภค|

วันนี้ (20ม.ค.59) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินโครงการ “ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข” [...]

เมียนมาใกล้เปิดนิคมอุตฯเมียวดี สาธารณูปโภคเสร็จแล้วกว่า90%

12 มกราคม 2017|ข่าวสาธารณูปโภค|

เมียนมาเล็งเปิดนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ในปีงบประมาณ 2559-2560 โดยระบุมีผู้ลงทุนสนใจจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอุปโภคบริโภค มั่นใจมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากจะซื้อกระแสไฟฟ้าจากประเทศไทยไปใช้ [...]

แซส เปิดตัวเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analytics) ในอุตสาหกรรมพลังงานและบริการสาธารณูปโภค ( Analytics in Energy& Utilities)

12 มกราคม 2017|ข่าวสาธารณูปโภค|

แนวโน้มการลงทุนด้าน “โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือสมาร์ทกริด (Smart grid)“ ได้สะท้อนถึงโครงการด้านเทคโนโลยีสำคัญๆ หลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในการให้บริการระบบสาธารณูปโภค โดยปัจจุบันจะเห็นว่าการลงทุนไม่ใช่เพียงแค่การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามบ้าน หรือองค์กรธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ๆ [...]

อ่านทั้งหมด

เราขยายการลงทุน และพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า น้ำ

และสาธารณูปโภคอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง